Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies. Meer informatie
Home > Alle artikels > Uw apotheker waakt over een kwaliteitsvolle en vei...

Uw apotheker waakt over een kwaliteitsvolle en veilige zorgverlening!

Terug
Missing

Wanneer de apotheker u een geneesmiddel of een ander in de apotheek beschikbaar product aflevert, staat hij borg voor de kwaliteit, wat u meer veiligheid biedt. Deze verantwoordelijkheid gaat veel verder dan de controle van de interacties en instructies die u moeten toelaten uw behandeling correct te volgen. In België is de apotheek het enige distributiekanaal dat geneesmiddelen mag afleveren. Voor alle geneesmiddelen en gezondheidsproducten die de apotheek binnenkomen, moet de apotheker nagaan of er wel degelijk een wettelijke vergunning voor het in de handel brengen van deze producten bestaat.

Om de kwaliteit en conformiteit van de producten die hij u aflevert, te waarborgen, neemt de apotheker ook financieel deel aan de financiering van een officiële dienst voor het onderzoek van geneesmiddelen, de DGO. Deze dienst analyseert en controleert de op de Belgische markt beschikbare geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Zo is hij er zeker van dat hij u geen producten aflevert die niet conform zijn of weet hij dat hij u geen geneesmiddelen van twijfelachtige kwaliteit en fabricage aflevert. 

Deze situatie is uniek in Europa. Enkel België en de Belgische apothekers bieden deze waarborg. In een tijdperk waar je alles kan kopen en verkopen op het Internet, is dit initiatief dat de officiële verkoop in de apotheek duidelijk scheidt van de verkoop op Internet belangrijk. Het gaat om uw gezondheid, het gaat om uw veiligheid. Zelfs al heeft u de indruk dat men u op het Internet hetzelfde product goedkoper aanbiedt, toch heeft u geen enkele garantie dat het om hetzelfde product gaat, geen enkele garantie dat het doeltreffend en veilig zal zijn. 

In België kunnen enkel de voor het publiek toegankelijke apotheken die een erkenning hebben gekregen van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), geneesmiddelen verkopen op hun website. Deze erkenning betreft enkel niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen. Eén enkele aanbeveling indien u er echt aan houdt uw geneesmiddelen via het Internet te kopen: vergewis u ervan dat het wel degelijk om een apotheek gaat die is opgenomen in de lijst die wordt gepubliceerd door het FAGG. Zoniet kan u nergens terecht ingeval van problemen. 

Klik hier indien u meer inlichtingen wil over de verkoop van geneesmiddelen via het Internet


Artikel geschreven door Easypharm
Meer artikels lezen

Contact ons