Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies. Meer informatie
Home > Alle artikels > Wereld Downsyndroom Dag

Wereld Downsyndroom Dag

Terug
Image trisomie
Verhoogt leeftijd moeder kans op kindje met downsyndroom?
Jaarlijks worden er in Vlaanderen ongeveer 55 baby’s met downsyndroom of trisomie 21 geboren. Trisomie 21 komt voor bij ongeveer 1 op 700 levend geboren baby’s. Het is de meest frequente chromosomale afwijking.
Alle kinderen met downsyndroom hebben een verstandelijke beperking. Een kind met downsyndroom ontwikkelt zich langzamer dan leeftijdgenootjes, zowel lichamelijk als verstandelijk. Ook hebben zij vaker lichamelijke afwijkingen en gezondheidsproblemen. Hoe zij zich ontwikkelen en hoe ernstig de gezondheidsproblemen zijn, verschilt van persoon tot persoon.
Mensen met downsyndroom hebben een grotere kans op een goede gezondheid dan vroeger. Ook hun levensverwachting is gestegen. Tegenwoordig bereikt de helft van de mensen met downsyndroom de leeftijd van 60 jaar.Hoe ontstaat Downsyndroom?

De oorzaak van downsyndroom is een andersoortige celdeling voor of vlak na de bevruchting. Het gevolg hiervan is een zogenaamde trisomie 21. Dit betekent dat er in de lichaamscellen van het kind geen twee maar drie exemplaren van het 21e chromosoom aanwezig zijn. 
Meestal gebeurt de fout bij de vorming van de eicel van de moeder. De oorzaak is dan dus niet erfelijk. Bij ongeveer vier op de 100 mensen met Downsyndroom is de oorzaak een bijzondere afwijking aan de chromosomen. Bij een kwart van hen gaat het dan om een erfelijke vorm. Dit betekent dat slechts bij ongeveer één op de 100 mensen met Downsyndroom sprake is van een erfelijke oorzaak.

Erfelijkheid

Als iemand in de familie Downsyndroom heeft, betekent dat niet altijd dat u ook een hogere kans heeft op een kind met Downsyndroom. De kans op een kind met Downsyndroom is alleen verhoogd als u zelf eerder een kind hebt gekregen met de niet-erfelijke vorm van Downsyndroom, of als er in uw familie een erfelijke vorm voorkomt.

• Heeft u een kind met de niet-erfelijke vorm van Downsyndroom? Dan is een kans op nog een kind met Downsyndroom één op de 100, plus de kans die de moeder al heeft vanwege haar leeftijd.

• Komt er een erfelijke vorm van Downsyndroom in uw familie voor, dan wordt de kans op een kind met Downsyndroom bepaald door de precieze vorm daarvan en wie de drager is van de erfelijke vorm: de vader of de moeder.

Komt Downsyndroom voor in uw familie of de familie van uw partner? En is niet bekend of het om een erfelijke vorm gaat? Dan kan het zinvol zijn om de chromosomen te laten onderzoeken van het familielid met Downsyndroom. Als blijkt dat het om een erfelijke vorm van Downsyndroom gaat, kunnen familieleden die kinderen willen, hun eigen chromosomen laten onderzoeken.

Leeftijd van de moeder

Het risico op trisomie 21 stijgt met de leeftijd van de moeder en neemt vooral toe vanaf het 35 jaar. Als 10.000 vrouwen van 30 jaar zwanger zijn, dan zijn gemiddeld 19 van hen zwanger van een kind met downsyndroom. Dat betekent dat gemiddeld 9.981 vrouwen zwanger zijn van een kind zonder downsyndroom.
Als 10.000 vrouwen van 40 jaar zwanger zijn, dan zijn gemiddeld 155 van hen zwanger van een kind met downsyndroom. Dat betekent dat gemiddeld 9.845 vrouwen zwanger zijn van een kind zonder downsyndroom.

Kans op een kind met het Downsyndroom

Leeftijd moederKans (per duizend kinderen)
20 – 25± 1
26 - 30± 1,5 - 2
31 - 35± 2 - 4,5
36 - 40± 6 - 16
41 - 45± 20 - 61

De meeste baby’s met trisomie 21 worden echter geboren in de groep van vrouwen jonger dan 35 jaar, omdat er nu eenmaal meer jonge moeders zijn.

NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test)

Met de NIPT kan een chromosoomafwijking, zoals het Downsyndroom, vroegtijdig worden opgespoord bij een ongeboren kind. Een NIPT wordt aangeraden bij moeders 36 jaar of ouder, die een verhoogd risico op een baby met trisomie 21 hebben.Bronnen
Vond u het artikel leuk ? Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief van PassionSanté !

verschenen op : 21/03/2017 

Artikel geschreven door PassionSanté.be
Meer artikels lezen

Contact ons